Language img

Resume

BESKÆFTIGELSE
Prince 2 projektleder
Nov. 2018 – Juli 2019 (9 måneder)DSB

DSB

Applikation Dokumentations Projekt

Prince 2 projektleder på succesfuldt projekt omkring indhentning og optimering af manglende applikations dokumentation (250+ applikationer) fra DSBs eksterne datacenterleverandør NNIT, i forbindelse med udskiftning til ny datacenterleverandør. Dette var i samarbejde med DSBs 32 systemansvarlige, lederen for IT Infrastruktur og NNIT. Projektet var med rapportering og koordinering imod senior styregruppe.

For at skabe et kvalificeret datagrundlag og en baseline, løste jeg den datatunge opgave med at analyser og sammenkører alle DSBs system stamdata, på tværs af flere datakilder holdt op imod NNITs verdensbillede.

Derudover, i forbindelse opgaven omkring optimering af system stamdata og applikations dokumentation, samarbejdede jeg med DSBs proces teams og arkitekter, hvor jeg analyserede på eksisterende og bidragede til fremtidige ITSM-processer og rammer til deres kommende CMDB

Test og Releasemanager
Maj 2015 – Aug. 2018 (3 år og 4 måneder)Nordea

Vizier Program til IAM Nordea

Test og release manager på stort IAM-projekt med mange systemer, processer og afhængigheder. Vizier programmet stod for at skulle implementere og forankre IAM ved alle systemer og IT-brugere hos Nordea på verdensplan. Med brug af strategier, teknikker og begreber fra ISTQB, GDPR, IAM, ITIL, Prince2 og SAFe.

Her fik jeg med succes implementeret test og Scrum-teams, master testplan, testplaner, forskellige testmetoder, test miljøer (på flere niveauer – udv, test og UAT) og release processer – På tværs af 3 hoved IAM-systemer, mindre programmer og et utal af integrationer. Hertil integrationer imod mainframes, HR-systemer og master identity databaser. Disse opgaver var i samarbejde med proces og projekt ejere, projektledere, produkt owners, Scrum teams, eksterne konsulenter, leverandører m.fl..

Derudover var jeg involveret på mange niveauer – I analysen, behovsafdækning, kravspecifikation og implementeringen af IAM-processer, systemer og integrationer samt ITSM-processer.

Teknisk Konsulent – Deployement Manager
Feb. 2014 - Marts 2015 (1 år og 1 måned)Region Sjælland

Region Sjælland
DIPO – Digital Post og digitale spørgeskemaer

Teknisk konsulent på projekt for indførelse af digitale postgange, på alt skriftligt kommunikation, fra afdelingerne til borgernes digitale og fysiske postkasser, som afløsning til manuel udsendelse af breve. Med implementering af programmet DIPO på alle Region Sjællands hospitaler og afdelinger.

Ansvarlig for koordinering af udviklingen, testplaner, test og UAT af nye funktioner, i samarbejde med Regionens projektleder, testere, UAT-teams, røgten afdelinger og deres system leverandører, hovedleverandøren Stålfors og dennes udviklingsafdeling i Estland.

Udarbejdelse af testplaner, testcases, diverse tekniske og brugerrettede dokumentationer inklusiv undervisningsmateriale og procesbeskrivelser, i forbindelsen med overdragelse til drift og Helpdesk.

Har analyseret og beskrevet de nødvendige og relevante ITSM og test processer for Digital Post projektet (DIPO) applikation. Har afholdt workshops, inklusiv mødeplanlægning, facilitering og interessenthåndtering samt forestået planlægning af implementering og undervisning. Har forestået analyse samt håndtering af udvikling og implementering af DIPO mod de 3 RIS systemer.

Har bistået udviklingskonsulent i implementeringsfasen med behovsafdækning og beslutningsoplæg samt bistået med driftsoverdragelse og forankring i Koncern IT – herunder undervisning af Helpdesk. Har desuden bistået med at få SLA udarbejdet og support/drift aftaler på plads med leverandøren.

System Konsulent – Implementerings Manager – Service desk design
Sep. 2011- Okt. 2013 (2 år og 1 måned)Danske Regioner

Regionernes Kontrolrum
Kontrolrumsløsning til regionernes akutte og planlagte ambulance transporter

Teknisk konsulent og arkitekt, hvor jeg har haft ansvar for design og opbygning af 2nd/3rd line Servicedesk ITSM processer med udgangspunkt i servicekontrakt og SLAer i tæt samarbejde med kunden.

Desuden har jeg haft ansvar for teknisk design og projektplaner, testplaner og koordinering på udrulningen af Regionernes serverfarm i Aalborg, inklusiv virtuelt redundant Citrix miljø opdelt på tre sites til håndtering af komplette udviklings, test, trænings og live miljøer– I samarbejde med kundens IT organisation, tredjepartsleverandører, eksterne konsulenter, interne projektdeltagere m.fl.

Koordinering og styring af konfigurations Komponenter (CI’s), Sw opdateringer, versionsstyring og metadata imellem teknisk projekt ledere, programmører, testere m.fl. fra lande som England, Tyskland, Italien, Polen, Indien og Danmark. Styring og opbygning af builds, releases, og release rapporter til konfigurations-styringen imellem udviklings, implementerings, test og live miljøer

Forberedelse og implementering af interfaces i samarbejde med bla. Falck, Alarm 112, Frequentis m.fl. inklusiv testplaner, mødeplanlægning, facilitering, interessenthåndtering, dokumentering og referater

 

Testmanager – Configurationmanager
Maj 2009 - Sep. 2011 (2 år og 5 måneder)Rumnænske nationale politi

Kontrolrumssystem til det Rumænske nationale politi

Test og konfigurationsmanager ansvarlig for udarbejdelse af testplan og test cases (testopsætning), i forhold til opfyldelse af kontrakt på kontrolrumssoftware, i forbindelse med projekt til det Rumænske nationale politi og grænsepoliti, i samarbejde med EADS.

Efterfølgende havde jeg rollen som konfigurationsmanager, for udvikling og konfiguration, med styring af kode afleveringer, versionsstyring, miljøer, builds, releases og defekts. Dette inkluderede behovsafdækning og beslutningsoplæg.

Jeg havde løbende udarbejdelse af dokumentation og rapportering (både teknisk og brugerrettet)

System Konsulent
April 2008 - Maj 2009 (1 år og 1 måned)Regionerne, Politi, Brand og Redning og Beredskaberne

Kontrolrumssoftware på SINE projektet som underleverandør til hovedleverandøren Terma

Teknisk konsulent på stor tværregional opgave, med levering af kontrolrumssoftware til SINE projektet, havde jeg opgaver og ansvar for implementering, konfigurering, konsulentbistand, workshops, integrationer, support og udarbejdelse af test cases (testopsætning) samt undervisningsmateriale.

Derudover arbejdede jeg med forskellige datamodeller og dokumentation

CRM Konsulent
Mar. 2007 - April 2008 (1 år og 1 måned)DFDS, DSB

Programmering, konfigurering, workshops og support af CRM system til håndtering af booking og reservation hos DFDS Seaways

Konfigurering og support af handicap booking system hos DSB

ERP Konsulent
Maj 2005 - Mar. 2007 (1 år og 11 måneder)Addvision A/S

Programmering, installering, konfigurering og support af online C5 lagerstyringssystem

CRM Konsulent
Mar. 2003 – Maj 2005 (2 år og 2 måneder)Commsoft Aps

• CRM – Teknikker – Konsulent – Underviser – Salgsmand

UDDANNELSE
Datamatiker
2001 - 2003Niels Brock

Undervisning på følgende fagområder

Virksomheden, der handler om organisations- og forretningsforståelse, økonomistyring, it-udvikling og it-sikkerhed
Systemudvikling, der handler om analyse, metode, design, projektarbejde, it-værktøjer og kvalitetssikring

Programmering, der handler om algoritmer, datastrukturer, programmeringssprog, sprogteori, programkvalitet, databaseprogrammering og softwarearkitektur
Teknologi, der handler om operativsystemer, sikkerhed, distribuerede systemer, netværk, databaser og teknologiudvikling

HF – Højere forbredelseseksamen
1994 - 1996Espergærde Gymnasium
FÆRDIGHEDER
Implementering
Dokumentation
90%
Microsoft Infrastruktur
90%
Visio
100%
Microsoft Office
90%
Programmering
C#
60%
SQL
80%
SmallTalk
70%
X++
60%
Projekter
Quality Center
95%
Uddannelse
100%
Dokumentation
90%
Integration
90%
Excel
90%
Test
System Test
90%
Test management
80%
Test automatisation
50%
CV
Download mit CV
img